IK ZIE, IK ZIE,

WAT JIJ NIET ZIET.

Videoreflectie is de meest directe vorm van gezamelijk leren. Je ziet immers jezelf en anderen terug. Dat kan heel confronterend zijn. Juist daardoor kan videoreflectie een heel sterk leer en veranderingsmiddel zijn. Voor het individu en voor de organisatie. Basisvoorwaarden zijn wel dat er een veilige en gelijkwaardige omgeving wordt gecreëerd en de videoreflectie onderdeel uitmaakt van een beproefde leerprogramma.  Kampt jouw organisatie weleens met de onderstaande problemen? Maak dan de overgang met videoreflectie!

 >>> VIDEOREFLECTIE >>>

WINST ORGANISATIE

Vaak wordt videoreflectie ingezet om een werknemer te controleren. De focus ligt op wat niet goed gaat of wat beter kan. Wij leggen de focus op gezamenlijk leren. We kijken niet alleen naar hoe de medewerker zijn werkt uitvoert, maar ook naar welke rol van de medewerker het beste past in het werkproces. Dat doen we met elkaar. Zo ontstaat er herkenning en een eigen werktaal. Daarmee kunnen medewerkers beter communiceren en reflecteren over elkaars praktijken. In de reflectiesessies maar vooral ook daarna. Hierdoor stroomlijnen we het werkproces en scheppen we een sfeer waar de werknemers problemen vroegtijdig herkennen, bespreken en oplossen.

ICUC

ICUC is een videoreflectie module waarbij kennis en bewustzijn centraal staan. Het doel is om uw organisatie beter te laten functioneren in haar kerntaken. Dit wordt gerealiseerd door het identificeren van goede praktijken en problemen. Het stimuleren van kennisoverdracht van vaardigheden en attitudes en het verbeteren van de werktaal die u medewerkers gebruiken als zij het hebben over hun werkuitvoering. Deze methode richt zich dus zowel op de ontwikkeling van het individuals de functies uitoefeningen binnen uw organisatie.

Het filmen van mensen op de werkvloer kan als zeer bedreigend worden ervaren. Videobeelden van jezelf kunnen erg confronterend zijn en feedback van collega’s kan weerstand oproepen.  Daarom is altijd de eerste stap van het proces een uitgebreide intake. Hierin creëren we direct een veilige en positieve setting. We leggen de gezamenlijke focus op leren en niet op controleren.

 

INTAKE

INZICHT

We filmen de werknemer tijdens de werkzaamheden. (Zo filmen we een manager bij een afdelingsvergadering of een professional bij een gesprek met zijn cliënt.) Hierdoor krijgen we inzicht in het gehele werkproces en alle rollen van de werknemers in de uitvoering van de functieGoede praktijken en dagelijkse problematiek worden vastgelegd en dit materiaal vormt de basis voor reflectie en leren.

 

PEERREVIEW

Op basis van de peer reviews worden overstijgende thema’s geformuleerd. We analyseren de goede en de lastige praktijken. Diepliggende oorzaken leggen we in een focusgroup bloot om vervolgens samen strategieën en oplossingen te genereren en ter prioriteren. Zo bereiken we eenduidigheid over de rollen van de medewerkers en vind er kennisoverdracht van vaardigheden en attitudes plaats.

 

VERSLAG &

ANALYSE

Directe collega’s kunnen het beste feedback geven op het handelen van de medewerker. Zij kennen de praktijk. Vanuit hun eigen ervaringen kunnen zij punten aangeven waar de collega van kan leren en wat voor hun een eye-opener is. De brede evaluatie zorgt ervoor dat alle belangrijke aspecten meegenomen worden.

 

VERSTERKING

FUNCTIES

Na een videoreflectiesessie is het van belang, dat we de kennis opgedane kennis en leereffect borgen in de organisatie en bij de medewerkers individueel. De borging gebeurt tweevoudig:

 

In een adviesrapport stellen we de resultaten van de peerreview en de groepsanalyse op. Alle medewerkers die participeerden krijgen een adviesrapport.

Een bepaalde tijd na de videoreflectiesessies nemen we interviews af bij de medewerkers. De focus ligt op hoe de medewerker zijn leerervaringen in de praktijk heeft gebracht. Deze interviews met reflectiebeelden monteren we tot een film over de medewerkers en hun functies. De film delen we met de medewerkers. Zij kunnen er ook voor kiezen de film breder in de organisatie te delen als leerdocument.

CONTACT

Public Cinema

Burgemeester de Vlugtlaan 125

1063BJ Amsterdam

T: 0207008231

M: info@public-cinema.com